Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

SERAPHINA AFFLECK

The Affleck sisters were spotted with the nanny in Santa Monica, Calif. on Friday (October 19). Violet, 6, toted some goodies after attending a Halloween party, while Seraphina, 3, was seen in her karate uniform.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου