Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

SERAPHINA AFFLECK

Jennifer Garner took Seraphina to a karate class in Brentwood, Calif. on Friday (October 12). The 3-year-old looked adorable in polka-dot leggings and shiny flats. When her class was finished she came out of the building wearing her karate uniform and holding a white belt. However she didn’t seem too happy.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου