Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Actress Naomi Watts and her partner Liev Schreiber with their sons Sasha, 5, and 3-year-old Kai, were spotted on Wednesday (October 17) enjoying a family game of soccer together. Sasha was elated when he scored a goal against his father while Naomi kept Kai occupied with a game of two-on-two and some hula hoops.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου