Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

HONOR WARREN

Jessica Alba and Cash Warren took Honor, 4, and Haven, 1, to the Newsroom Cafe in Los Angeles, Calif. on Saturday (September 29). The couple left the eatery holding onto their ice drinks while the girls quenched their thirsts with their sippy cups.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου