Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts and her partner Liev Schreiber were spotted picking up their boys from school looking like an average family (October 9). The foursome donned the rain and then hopped into a taxi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου