Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

NAHLA ARIELA AUBRY

Actress Halle Berry was spotted helping her 4-year-old daughter Nahla into a small riding Escalade car with a neighborhood friend on Sunday (October 7).
The pretty pair seemed to be enjoying their low key afternoon together. At one point, Nahla took a break from riding in the car to play a game of hide and seek with some pals.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου