Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

SHILOH and KNOX LEON JOLIE PITT

On Sunday (January 22), 5-year-old Shiloh Jolie-Pitt was spotted with an updated short haircut while hanging at the farmer’s market in Studio City, Calif. with mom Angelina Jolie and brothers Knox, 3, and Pax, 8. The hands-on mom - who is rumored to be pregnant with her seventh child - enjoyed a fun day in the sun with three of her six children.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου