Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

SERAPHINA AFFLECK

Six-year-old Violet took the lead today as she and her family walked the dogs through their Pacific Palisades, California neighborhood (January 1). The sweet tot was joined by her parents Jennifer Garner and Ben Affleck, little sister Seraphina and grandma Chris Affleck.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου