Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

KINGSTON ROSSDALE

Gavin Rossdale and Kingston did some grocery shopping in Sherman Oaks, Calif. on Thursday (January 5). As the rocker packed away the Whole Foods bags, the handsome little 5-year-old snacked on chips. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου