Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Actres Naomi Watts, 43, was spotted taking her two blonde-haired beauties Sasha, 4, and Kai, 3, for a stroll in the double-wide on Saturday (January 7) in New York City.
The trio - who were missing papa Liev Schreiber - were bundled up to face the brisk weather in warm jackets and beanies. Sweet Kai took a snooze with his blue puppy along the way.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου