Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts and Liev Schreiber took their 3-year-old son Kai out to run errands in New York City on Tuesday (January 3).
One of the stops was the doctor's office. Naomi was all smiles as she carried her little cutie in the very chilly weather. Both were wrapped warm in winter coats and scarves.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου