Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Liev Schreiber took Sasha, 4, and Kai, 3, to Sydney's Luna park on Friday (January 27).
With the help of a nanny, Liev took the children on some of the rides.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου