Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi and her sweet sons were spotted (January 8) kicking around Lower Manhattan and walking The Westside Highway. The King Kong actress was joined by her older brother Ben Watts and her interior designer mother Myfanwy Edwards.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου