Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

HONOR WARREN


Honor Marie Warren had her first day at karate class in Santa Monica, Calif. on Thursday (January 5). Even frowning she is adorable!
The 3-year-old and her nanny had visited mom Jessica Alba at her office prior to the lesson. She looked so cute in her white uniform and red sneakers. She's sporting a nice glow from her Mexican vacation.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου