Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts and Liev Schreiber took their boys, Sasha, 4, and Samuel, 3,  to Bronte Beach in Sydney, Australia (January 27) where they played on the rocks and the swings.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου