Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

SURI CRUISE

Suri Cruise was accompanied by her nanny to dance class in NYC (October 20).


Later Katie Holmes and daughter Suri were spotted leaving their hotel in New York City.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου