Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts leaves her apartment building with her son Samuel to go shopping on Friday (October 7) in New York City.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου