Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

HONOR WARREN

Fantastic Four star Jessica Alba and husband Cash Warren were spotted with their two daughters - Honor, 3, and Haven, 8 weeks - at Coldwater Canyon Park in Beverly Hills, Calif. on Sunday (October 9).
Honor had a great time playing at the popular playground, while baby Haven took a snooze in her stroller.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου