Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

LENI KLUM

Seal took Leni, 7, Johan, 4, Henry, 6, and Lou, 2, to karate class in Brentwood, Calif. on Saturday (October 8). Leni especially looked cute in her pink and white outfit!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου