Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Liev Schreiber took Kai for a bicycle ride in New York City on Wednesday (October 26). Wearing a helmut, the 2-year-old really looked like he was enjoying himself.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου