Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

SHILOH JOLIE PITT

Angelina Jolie takes her kids ice skating on Sunday (October 30) in Budapest, Hungary.
The 36-year-old actress was spotted spending quality time with Zahara and Maddox while Shiloh and Pax looked excited to hit the ice!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου