Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts, Liev Schreiber, and their boys Sasha, 4, and Kai, 2, took a walk in New York City's Tribeca neighborhood on Friday (October 28).
The couple were all smiles as they waited at the corner. Sasha engaged his parents in conversation while Kai sat quietly in his stroller.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου