Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

SERAPHINA AFFLECK

A bearded Ben Affleck and his adorable daughters - Violet, 5, and Seraphina, 2 - were seen shopping for fresh fruits, veggies and flowers at the farmer's market in Los Angeles, Calif. on Sunday (October 2).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου