Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

SERAPHINA AFFLECK

Expectant actress Jennifer Garner was spotted grabbing a cup of tea with her beautiful 2-year-old daughter Seraphina in Santa Monica, Calif. on Thursday (October 20).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου