Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

SURI CRUISE

Five-year-old Suri Cruise enjoyed a day out in New York City with her mom Katie Holmes today (September 8). The Mad Money star and her gorgeous girl paid a visit to Chelsea Piers before heading to gymnastics class. Though she had a small smile for the paps, the trendy tot dashed inside – on her little gold heels – as soon as they arrived back home.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου