Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

SERAPHINA AFFLECK

Pregnant Jennifer Gamer took her beautiful daughter Violet, 5, to a ballet class in Santa Monica, Calif. on Saturday (September 10).
Earlier in the day her 2-year-old sister Seraphina – also wearing a ballet outfit – was spotted out with a nanny.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου