Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

SERAPHINA AFFLECK

Jennifer Garner took Violet and Seraphina to a birthday party in Santa Monica, Calif. on Wednesday (September 7). The girls looked cute in their dresses!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου