Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Hands-on mom Naomi Watts was spotted spending the afternoon at the park in New York City with her sons Sasha, 4, and Kai, 2, (September 12). Such beautiful boys!
The lovely Eastern Promises star doted after her two boys, sharing cuddles on the grass and treating them to a pizza picnic.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου