Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

SHILOH JOLIE PITT

The Jolie-Pitt sisters - accompanied by their nanny and security guards - were spotted enjoying some of the sights and scenes of the big city (September 1).

Later Angelina Jolie was spotted leaving La Stupenderia Milano with her daughers, Zahara and Shiloh, in London, England.
The 36-year-old actress took her two girls shopping at the children’s boutique.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου