Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

NAHLA ARIELA AUBRY

X-men beauty Halle Berry and her adorable 3-year-old daughter Nahla took a leisurely stroll through a market in the village of Soller, Spain on Monday (September 12).
The cute couple were accompanied by Halle's boyfriend Oliver Martinez, 45, but later parted ways with the hunky actor to venture onto a wooden train traveling to the island's capitol.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου