Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

HONOR WARREN

Jessica Alba, Cash Warren and their 3-year-old daughter Honor spent time together in Santa Monica, Calif. on Thursday (September 8).
After picking her up from school, the trio headed to have lunch at Angel's. It was also Jessica's dad's birthday!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου