Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

MAX LIRON BRATMAN

Jordan Bratman and his 3-year-old son, Max, walked hand-in-hand outside of the tot's school in Santa Monica, California today (September 22), with Max looking mighty fly in his Kung Fu t-shirt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου