Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

HONOR WARREN

New mom-of-two, Jessica Alba, grabbed a quick coffee with her 3-year-old daughter Honor and the nanny in Los Angeles today (August 31). Jess looked great in a black maxi dress and striped cardigan, while Honor was super cute in a sweet sundress and multi-colored pedicure.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου