Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

VIVIENNE MARCHELINE JOLIE PITT

Angelina Jolie and her 3-year-old daughter Vivienne pick up some flowers at Streets Florist & Greengrocer on Saturday (July 23) in London, England.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου