Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

SHILOH JOLIE PITT

Angelina Jolie brings her girls, Zahara and Shiloh, to a toy store on Tuesday (July 26) in the Richmond borough of London, England.
Both Zahara, 6, and Shiloh, 5, held hands with mom as they left the store - and it looks like everyone had a great time on their day out!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου