Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

SURI CRUISE

Katie Holmes and Suri Cruise spend the night of July 23rd with Jeanne Yang ( Katie´s co-worker and best friend) and her daughters at Milk Café in L.A

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου