Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

LENI KLUM

Heidi Klum and her mom Erna had extra help taking Leni, 7, Henry, 5, Johan, 4, and Lou, 1, to day camp in Soho, New York City on Wednesday (July 6).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου