Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

KNOX LEON AND VIVIENNE MARCHELINE JOLIE PITT, SHILOH JOLIE PITT

Angelina Jolie takes her little ones to a bowling alley on Wednesday (July 6) in St. Julian’s, Malta.
The 36-year-old actress was spotted bringing Knox, Vivienne, and Shiloh into the family fun center.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου