Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

SERAPHINA AFFLECK

Hands-on mama Jennifer Garner was seen taking her two adorable daughters - Violet, 5, and Seraphina, 2 - to their swim class in Los Angeles, Calif. on Friday (July 15). As usual, Jen and her girls were all smiles during their travels.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου