Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

KNOX LEON AND VIVIENNE MARCHELINE JOLIE PITT

Mom-of-six Angelina Jolie was photographed leaving a cinema after seeing Cars 2 in Richmond, London with her 3-year-old twins on Friday (July 22). The doting mommy carried Vivienne, who was pretty in pink, while holding Knox's hand.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου