Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

SHILOH JOLIE PITT

 
 
Angelina Jolie jets out of town from LAX Airport with her daughters, Shiloh and Zahara, on Wednesday (July 20) in Los Angeles.
The 36-year-old actress and her girls, 5 and 6, were only in town for a week after leaving Malta. where papa Brad Pitt was filming his latest movie, World War Z.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου