Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

 Liev Schreiber, 44, and Naomi Watts, 43, were photographed with sons Sasha, 4, and Kai, 3, in New York City on Sunday (April 15). Sasha scooted alongside mom and dad, while Kai got a bird's eye view on dad's shoulders during their travels.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου