Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

HONOR WARREN

April 24, 2012
Jessica Alba has been posting photos on her Twitter account of her and the family traveling around Japan and Seoul, South Korea all week. A recent one is of Cash Warren, Haven, 8 months, and Honor, 3, in front of Buddhist temples in Kyoto.
She writes: “Happy fam #kyoto #kiyomizu-dera”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου