Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

 
Salt star Liev Schreiber, 44, and partner Naomi Watts, 43, enjoyed a sunny Sunday (April 1) with their two beautiful boys - Sasha, 4, and Kai, 3 - in Brentwood, Calif. The family-of-four were seen biking to the farmer's market where the kids had fun on the slide before riding home in a buggy pulled by their doting daddy.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου