Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

LENI KLUM and LOU SAMUEL

Heidi Klum, daughter Lou and her mother Erna pick up her kids Henry, Johan and Leni from karate class in Los Angeles on Saturday (March 31).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου