Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

The Painted Veil star Naomi Watts, 43, was spotted with sons Sasha, 4, and Kai, 3, and the family pooch in the Tribeca area of New York City on Wednesday (April 18). Naomi's elder son hitched a ride on the shoulders of a friend, while Kai chilled in the stroller on their way home from preschool.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου