Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

MILO LANGDON

Liv Tyler and her 7-year-old son Milo were seen heading to their home in New York City on Thursday (April 5). Unfortunately their car was hit by a yellow cab which ran through a light at an intersection. Good thing the pair weren't hurt!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου