Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

VIVIENNE MARCHELINE JOLIE PITT

Angelina Jolie, looking stunning as always on the cover of the October issue of Vanity Fair magazine. In the pictures she is at home with her daughters Zahara, Shiloh and Vivienne.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου