Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

SURI CRUISE

video
The Cruise family was leaving their New York City Apartment, to get into a car to be whisked off in a helicopter (August 9).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου