Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

NAHLA ARIELA AUBRY

Halle Berry, her boyfriend Olivier Martinez, and her daughter Nahla, enjoy lunch together at Mirabelle on Saturday (August 13) in West Hollywood, Calif.
The 44-year-old actress and her 45-year-old beau were joined by Olivier’s father! Olivier’s dad carried little Nahla out of the restuarant, and gave Halle a kiss on the cheek as they said goodbye.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου